Prispievame k lepšiemu zdravotníctvu

Pomáhame zdravotným poisťovniam, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, dodávateľom aj inštitúciám verejnej správy realizovať projekty, ktoré vedú ku kvalitnej, nákladovo efektívnej liečbe a prevencii s rešpektom k potrebám a preferenciám pacientov.


Kto sme a čo robíme

Tím Advance Healthcare Management Consulting tvoria ľudia, ktorí sa dlhodobo venujú analýze problémov zdravotníctva v ČR a na Slovensku a hľadaniu a presadzovaniu ich možných riešení. Zameriavame sa najmä na problematiku stratégie, integrácie a štandardizácie zdravotnej starostlivosti a úhradové mechanizmy. Naša práca je založená na skúsenostiach so spracovaním veľkých objemov dát. Pri návrhoch riešení hľadáme často inšpiráciu v prístupoch overených v zahraničí. 

Od roku 2011, kedy sme založili spoločnosť so sídlom v Prahe, sa náš tím rozrástol o niekoľko členov a v roku 2021 sme sa rozšírili ako samostatná pobočka Advance Consulting na Slovensko so sídlom v Bratislave. 

Chcete sa dozvedieť viac?

Služby a projekty