O nás

Tím

Tím Advance Healthcare Management Consulting tvoria ľudia, ktorí sa dlhodobo venujú ako analýze problémov zdravotníctva v ČR a SR, tak aj hľadaniu a presadzovaniu ich možných riešení.

MUDr. PAVEL HROBOŇ, M.S.
Zakladateľ a partner

lekár a ekonóm. Vyštudoval medicínu na 2. lekárskej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe a riadenie zdravotníctva na Harvard University. Prednáša na niekoľkých fakultách Univerzity Karlovej a v Management Center Innsbruck. Pôsobil 3 roky ako námestník ministra zdravotníctva, zodpovedný za zdravotné poistenie, lieky a zdravotnícke pomôcky. Niekoľko rokov bol členom European Health Innovation Leadership Network. Od roku 2002 do roku 2005 pracoval pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu ČR ako poradca a riaditeľ stratégie. V rokoch 1998 až 2002 pôsobil ako konzultant medzinárodnej poradenskej firmy McKinsey&Company v niekoľkých európskych krajinách na projektoch v oblasti zdravotníctva a finančných služieb. 

Mgr. HENRIETA TULEJOVÁ, M.S.
Zakladateľ a partner

ekonómka, vyštudovala Masters in Health Policy and Management na Brandeis University v Bostone a finančný manažment na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave. V Advance Consulting sa venuje poradenstvu v oblasti stratégie zdravotných poisťovní, telekonzultácií, riadenej starostlivosti, disease management programov a inovatívnych kontraktov medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, napr. rozvoj DRG kontraktov, balíčkové kontrakty a P4P. Je spoluzakladateľom, partnerom a interným lektorom v Advance Institute, ktorý poskytuje komplexné vzdelávanie v oblasti manažmentu zdravotných služieb vedúcim pracovníkom v zdravotníctve. Viac ako 5 rokov pôsobila ako manažérka odboru strategického plánovania v zdravotnej poisťovni Dôvera. Niekoľko rokov bola členkou reformných tímov na Ministerstve zdravotníctva ČR i SR a venovala sa reforme zdravotných poisťovní a verejného zdravotného poistenia.

MUDr. Ing. DANIEL HODYC, Ph.D.
Zakladateľ a partner

lekár a ekonóm, vyštudoval medicínu na 2. lekárskej fakulte Karlovej Univerzity a ekonómiu so špecializáciou na manažment zdravotných služieb na Vysokej škole ekonomickej. Ako konzultant na ministerstve zdravotníctva sa v rokoch 2007 – 2009 a 2011 – 2012 podieľal na implementácii systému DRG do úhrad akútnej hospitalizačnej starostlivosti. V súčasnej dobe sa venuje najmä analýzam a poradenstvu v oblasti hodnotenia produkcie poskytovania zdravotných služieb, metodike kontrahovania zdravotnej starostlivosti, DRG a analýzam štruktúry a toku zdravotných služieb nad kmeňmi zdravotných poisťovní. 

PhDr. BLANKA ČERMÁKOVÁ
Hlavný analytik

v roku 2012 ukončila magisterský program na Inštitúte ekonomických štúdií Univerzity Karlovej. Pri štúdiu bola členkou študentskej pracovnej skupiny Verejné financie v rámci Národnej ekonomickej rady vlády. Od absolvovania univerzity sa plne venuje analytickej práci v oblasti zdravotníctva. Do roku 2013 pôsobila na Ministerstve zdravotníctva ČR ako analytička Odboru dohľadu nad zdravotným poistením. V rokoch 2013–2014 vyštudovala program zameraný na manažment v zdravotníctve. S Advance Consulting spolupracuje od roku 2012 na pozícii analytičky, zameriava sa najmä na analýzy v oblasti úhrad a produkcie zdravotnej starostlivosti. 

Mgr. KRISTÍNA VALLOVÁ
Analytik

Vyštudovala Fakultu matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, absolvovala semestrálny pobyt na univerzite v Bergene (Nórsko). S Advance Consulting spolupracuje od polovice roku 2017 ako analytička. Venuje sa analýze a spracovaniu veľkoobjemových dátových sád. Má skúsenosti s analýzou dát vykazovaných zdravotným poisťovniam v oblasti ambulantnej i lôžkovej starostlivosti na Slovensku aj v ČR, venuje sa vyhodnocovaniu dopadu intervencií zameraných na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti či vplyvu platobných mechanizmov. 

Mgr. DOMINIKA ŠEBOVÁ
Analytik

Vyštudovala Fakultu matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, absolvovala semestrálny pobyt na univerzite v Gente (Belgicko). S Advance Consulting spolupracuje od polovice roku 2018 ako analytička. Zameriava sa na analýzu dát ambulantnej aj lôžkovej starostlivosti v ČR a na Slovensku, platobné mechanizmy v oblasti lôžkovej starostlivosti a vývoj mechanizmov na meranie kvality lôžkovej starostlivosti. 

Mgr. MAGDALENA ŠKODOVÁ
Analytik

V roku 2020 ukončila štúdium magisterského programu na Inštitúte ekonomických štúdií Univerzity Karlovej. Počas magisterského štúdia absolvovala semestrálny zahraničný pobyt v Utrechte (Holandsko). Dlhodobo sa venuje oblasti ekonómie v zdravotníctve, vo svojej diplomovej práci sa venovala modelom pre prerozdeľovanie financií medzi zdravotnými poisťovňami so zameraním na pacientov s renálnym zlyhaním. S Advance Consulting spolupracuje od roku 2018 a zameriava sa predovšetkým na spracovanie a analýzu dát v oblasti ambulantnej i lôžkovej starostlivosti, projekty zamerané na štandardizáciu starostlivosti (klinické protokoly) a stratégie nemocníc v krajoch. 

Ing. VERONIKA KLIMKOVÁ
Junior konzultant, projektový manažér

Absolvovala štúdium Medzinárodných vzťahov na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, so špecializáciou na strategické poradenstvo. Svoj magisterský program si doplnila o semestrálny študijný pobyt v Bergene (Nórsko). Jej hlavnou oblasťou záujmov je dlhodobo zdravotníctvo, ktorému sa venovala ako v diplomovej práci zameranej na digitalizáciu českého zdravotníctva, tak aj neskôr na špecifických projektoch v technologickom start-upe UNICO.AI av medzinárodnej konzultačnej spoločnosti Deloitte. Pôsobí aj na nezávislom projekte Iniciatíva pre efektívne zdravotníctvo. S Advance Consulting začala spolupracovať v roku 2022, kde sa venuje primárne ekonomickému poradenstvu, optimalizácii stratégie nemocníc v krajoch či úhradovým mechanizmom. 

Máte otázky, chcete si dojednať schôdzku?

Kontaktujte nás